🔊 Ακούστε Ινοκυστικός Μαστός Κοιτάξτε μία γνωμάτευση μαστογραφίας ή υπερήχου σας. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες εκεί να αναφέρεται ότι έχετε «ινοκυστικές αλλαγές στον μαστό», «ινοκυστικό μαστό» ή «εικόνα ινοκυστικής μαστοπάθειας». Είναι, λοιπόν, ο ινοκυστικός μαστός μία νόσος; Είναι κάποια παρέκκλιση από το φυσιολογικό; Χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη παρακολούθηση για τους ινοκυστικούς μαστούς; Απαιτούν κάποια θεραπεία οι ινοκυστικές…

Read more

🔊 Ακούστε Ογκεκτομή Μαστού (Χειρουργική Διατήρησης Μαστού) Για αιώνες η μαστεκτομή θεωρείτο ως ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του νεοπλάσματος μαστού. Από την δεκαετία του 1980 φάνηκε ότι μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο στο στήθος με λιγότερο επιθετικό τρόπο. Τότε πρωτοεμφανίστηκε η τεταρτεκτομή μαστού, η πρώτη μορφή χειρουργείου διατήρησης του μαστού, με όχι καλά αισθητικά αποτελέσματα.…

Read more

🔊 Ακούστε Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού (Oncoplastic Breast Surgery) Η ιστορία της Ιατρικής δείχνει ξεκάθαρα ότι με την πρόοδο της επιστήμης η χειρουργική μαστού γίνεται λιγότερο επεμβατική και ακρωτηριαστική. Από τις παλαιές δραματικές ριζικές μαστεκτομές πήγαμε στις τροποποιημένες ριζικές μαστεκτομές και από εκεί στις τεταρτεκτομές και μετά στις ογκεκτομές μαστού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, στις περισσότερες…

Read more

🔊 Ακούστε Η μαστεκτομή και η θέση της στην σύγχρονη εποχή Η μαστεκτομή στην ιστορία Πρωτοπεριγράφτηκε από τους αρχαίους Αιγυπτίους για την αντιμετώπιση των όγκων στο στήθος και εφαρμοζόταν σε όλη την ανθρώπινη ιστορία με  διάφορους τρόπους και δραματικά άσχημα αποτελέσματα. Επιστημονικά περιγράφηκε από τον Halsted το 1894, ο οποίος πρότεινε μία πολύ ριζική επέμβαση,…

Read more